whatsapp
Contact us
Ji'nan Degu Mechanical Co., Ltd.
Address:No. 3 Area 1, Daluzhuang Industrial Zone, Tianqiao District, Jinan, Shandong, China
Tel:+86-531-62335699
Fax:+86-531-62335600
E_mail:dg@degoo.cc
Quick information is sent to us